Vedtægter

 • 1. Navnet er:

 ”Fårvang Baghus Bryg” forkortet til f-b-b

 • 2. Formål

At brygge noget godt drikkeligt øl osv.

 • 3. Årsmøde (se pkt. 10)

Deltagelse af medstifter og medlemmer

Første fredag i maj 16.30

 • 4. Måneds møde

Sidste Tirsdag inden den første Fredag Måneden. Klokken 19.00

Brygmestrene skal være repræsenteret af mindst 4 mand. Flyttes til en anden dag hurtigst muligt

 • 5. Aktiviteter

Føres i kalender på Hjemmesiden f-b-b.dk og på opslagstavlen

 • 6. Økonomi

1 Øl/Vand = 15 kr.

Øl kort = 20 genstande 200 kr.

Spiritus = 20kr Spiritus aldrig under 10 kr.

Kontingent = 200

Regning kan ikke oprettes da vi ikke tror på julemanden.

 • 7. Regnskab

Aflæggelse af regnskab sker på måneds møde og forelæsning på års møde

Evt. overskud går til forbedringer og aktiviteter i f-b-b

 • 8. Revision

Sker hver måned på måneds møde

 • 9. Vedtægtsændringer

Kan kun ske ved total enighed mellem brygmestrene

 • 10. Brygmestrene (se pkt.)

Mødes 1 gang om måneden til måneds møde (se pkt. 4)

Mødeplan skal gennemgås

Oldermand        –  Kaj Lovring

Viceoldermand      –  Steffen Buus Gissel

Forretnings forvalter      –  Martin Herranen Christensen

Gas og varmemester      –  Knud-Arne Jensen

Ceremonimester      –   Morten Møgelbjerg Christensen

Finansforvalter      –  Nikke Damsgaard

ViceForretnings forvalter    –  Lars Læborg

 • 11. Eksklusion af medlemmer

Eksklusion af medlemmer sker ved overensstemmelse mellem medstifterene

Max. Antal medlemmer 75 personer

 • 12. Udmeldelse/bortvisning

Kontingent refunderes ikke

Bortvisning sker på en af brygmestrenes anvisning og dette videre bringes til næste måneds møde, bortvisningen er gældende til personerne får en meddelelse af en af brygmestrene.

 • 13. Kontingent

Betales ved tilmelding (se pkt. 6 og pkt. 11)

Gentegnes 1 gang årligt

 • 14. Åbningstider

Første Fredag i Måneden Kl. 20:00 sidste udskænkning lørdag 00:30 eller jf. barvagten

Alle glas hjemmebryg på en åbningsdag er gratis såfremt der er noget der kan monteres på anlægget.

Åbent ved andre arrangementer.

Rygning er tilladt dog skal askebægerne smides ud/tømmes og gøres rene

 • 15. Brygdage

Der kan brygges hvis mindst 1 af brygmestrene deltager

Ønske om deltagelse i brygning skal gives inden måneds møde (se pkt. 4)

De første 5 l. afleveres til Baren

 • 16. Nedlæggelse

Hvis huset brænder, overvejes der hvad der skal ske.

Hvis 1 eller flere medstifter ønsker at træde ud, trækker han sig uden gyldneende håndtryk og der findes evt. erstatninger

Hvis Nikki sælger huset eller ønsker vi skal ud, overvejes der hvad der skal ske.

Hvis det definitivt er slut drikkes og spises evt. overskud op af medstifter og medlemmer